Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020.

V súlade s dohodou o vystúpení sa Spojené kráľovstvo oficiálne stalo pre EÚ treťou krajinou, a preto sa už nezúčastňuje na rozhodovacom procese EÚ.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa však spoločne dohodli na prechodnom období, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020.

Všetky informácie čo je BREXIT a prechodné obdobie, informácie o cestovných dokladoch a podmienkách počas cestovania nájdete na webovej stránke Slovenskej amabasády v Londýne.

Aktuálne informácie nájdete aj na stránkach gov.uk.

Contact Us

Address

  • YouTube - White Circle
  • White Instagram Icon

M: 07597456919

E: warrington.sscm@gmail.com 

slovakschoolmanchester@gmail.com

Registered charity No. 1185004

Manchester Communication Academy

2 Silchester Drive, 

M40 8NT

Manchester

England

               University of Chester,

                 Warrington Campus,

                        Crab Lane,

                         WA2 0DB

                        Warrington

                           England