Teaching Staff

Daniela

Volám sa Daniela a učím triedu školákov 6 rokov+. Na Slovensku som vyštudovala na UK v Bratislave odbor slovenský jazyk – etická výchova. Následne po ukončení štúdii som 4 roky učila na základnej škole pri Bratislave.
Momentálne žijem v Manchestri, kde sa venujem prekladateľstvu. Na našej Slovenskej škole vediem deti v svojej triede k obohacovaniu si slovnej zásoby, komunikačným schopnostiam, čítaniu textu s porozumením, oboznamovaním sa so slovenskými zvykmi a tradíciami a v neposlednom rade utváraniu nových priateľstiev.

Nikola

Moji rodičia mi dali meno Nikola a ako dar som dostala lásku k deťom, k divadlu, prírode a tradíciám. Práve preto moje kroky smerovali na pedagogickú fakultu v Trnave, kde som aj úspešne ukončila odbor predškolská a elementárna pedagogika a získala titul Bc., zatiaľ. Som veľmi rada, že budem môcť byť súčasťou pedagogického tímu v Slovak School Manchester, a odovzdávať nie len ľubozvučný  slovenský jazyk, ale i iné tradície, ktoré patria k našej Slovenskej rodenej zemi.

Mária

Volám sa Mária a na Trnavskej univerzite som úspešne ukončila bakalársky stupeň v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie. Potrebu a dôležitosť zachovania slovenského jazyka a pozitívneho povedomia o Slovensku som si uvedomila na táboroch pre deti zahraničných Slovákov, ktorých sa ako animátorka každoročne zúčastňujem. Táto skúsenosť  ma motivovala k tomu, aby som cez program Erasmus+ absolvovala stáž na Slovenskej škole v Manchestri. Verím, že čas strávený na tejto škole bude prínosom tak pre mňa, ako aj pre mojich žiakov, s ktorými budeme počas celého školského roka objavovať čaro slovenského jazyka, Slovenska a našich tradícií.

Lenka

Moje meno je Lenka a práve som ukončila bakalársky stupeň štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na Trnavskej univerzite. K učeniu v Slovak School Manchester som sa dostala prostredníctvom programu Erasmus+ vo forme absolventská stáž, kde budem môcť uplatniť tri roky štúdia a praxe, ktorú mi škola, teraz už ako absolventke, poskytla. Som rada, že môžem byť súčasťou komunity, ktorá aj v zahraničí vychováva deti k poznaniu svojej kultúry a jazyka, ktorý je údajne ťažký, ale nie nezvládnuteľný.

Contact Us

Address

  • YouTube - White Circle
  • White Instagram Icon

M: 07597456919

E: warrington.sscm@gmail.com 

slovakschoolmanchester@gmail.com

Registered charity No. 1185004

Manchester Communication Academy

2 Silchester Drive, 

M40 8NT

Manchester

England

               University of Chester,

                 Warrington Campus,

                        Crab Lane,

                         WA2 0DB

                        Warrington

                           England